Camera NICHIETSU


Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-1KQ/I3M Chip SC2235

Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.650.000

Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516
NICHIETSU NC-1KQ/I3M Chip Sony 291

Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516

Camera hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.265IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300 Độ phân giải 2048x153..

2.250.000

Camera Nichietsu NC-201/I3M  IP 2.0M Chip H.264/H265 Sony 307
NICHIETSU NC-201/I3M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-201/I3M IP 2.0M Chip H.264/H265 Sony 307

Camera IP dome hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều c..

1.480.000

Camera Nichietsu NC-202/I2M  IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-202/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-202/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP dome hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

1.650.000

Camera Nichietsu NC-202A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-202A1.3M

Camera Nichietsu NC-202A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.200.000

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip Aptina Korea 2030
NICHIETSU NC-202A2M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip Aptina Korea 2030

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.020.000

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip GC2033 V30E
NICHIETSU NC-202A2M Chip GC2033 V30E

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip GC2033 V30E

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.100.000

Camera Nichietsu NC-202A2M Sony Exmor IMX 323
NICHIETSU NC-202A2M Sony Exmor IMX 323

Camera Nichietsu NC-202A2M Sony Exmor IMX 323

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.140.000

Camera Nichietsu NC-203/I2M  IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-203/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-203/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP dome hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

1.700.000

Camera Nichietsu NC-203A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-203A1.3M

Camera Nichietsu NC-203A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.250.000

Camera Nichietsu NC-203A2M Chip Aptina Korea 2030
NICHIETSU NC-203A2M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-203A2M Chip Aptina Korea 2030

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.070.000

Camera Nichietsu NC-203A2M Chip GC2033 V30E
NICHIETSU NC-203A2M Chip GC2033

Camera Nichietsu NC-203A2M Chip GC2033 V30E

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.150.000

Camera Nichietsu NC-203A2M Sony Exmor IMX 323
NICHIETSU NC-203A2MSony Exmor IMX 323

Camera Nichietsu NC-203A2M Sony Exmor IMX 323

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.190.000

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130
NICHIETSU NC-506/A1.3M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.054.000

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-506/A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.430.000

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip Aptina Korea 2030
NICHIETSU NC-506/A2M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip Aptina Korea 2030

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.240.000

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip GC2033 V30E
NICHIETSU NC-506/A2M Chip GC2033 V30E

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip GC2033 V30E

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.330.000

Camera Nichietsu NC-506/A2M Sony Exmor IMX 323
NICHIETSU NC-506/A2M Sony Exmor IMX 323

Camera Nichietsu NC-506/A2M Sony Exmor IMX 323

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.370.000

Camera Nichietsu NC-506/I1.3M 4X IP 1.3M, chip  Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-506/I1.3M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-506/I1.3M 4X IP 1.3M, chip Sony Exmor IMX225

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

2.890.000

Camera Nichietsu NC-506/I2M  IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-506/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-506/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

1.950.000

Camera Nichietsu NC-506/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322
NICHIETSU NC-506/I2M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-506/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

3.510.000

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-506/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

1.850.000

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300
NICHIETSU NC-506/I3M Chip Sony 291 + Hi3516

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

2.420.000

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-64/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

1.490.000

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300
NICHIETSU NC-64/I3M Sony 291 + Hi3516

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

2.070.000

Camera Nichietsu NC-65/I2M  IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-65/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-65/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

1.650.000

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-65/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

1.550.000

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300
NICHIETSU NC-65/I3M Chip Sony 291 + Hi3516

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

2.130.000

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130
NICHIETSU NC-65A1.3M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

834.000

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-65A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.200.000

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip Aptina Korea 2030
NICHIETSU NC-65A2M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip Aptina Korea 2030

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.020.000

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip GC2033 V30E
NICHIETSU NC-65A2M Chip GC2033 V30E

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip GC2033 V30E

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.100.000

Camera Nichietsu NC-65A2M Sony Exmor IMX 323
NICHIETSU NC-65A2M Sony Exmor IMX 323

Camera Nichietsu NC-65A2M Sony Exmor IMX 323

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.140.000

Camera Nichietsu NC-76/I1.3M 4X IP 1.3M, chip  Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-76/I1.3M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-76/I1.3M 4X IP 1.3M, chip Sony Exmor IMX225

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

2.690.000

Camera Nichietsu NC-76/I2M  IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-76/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-76/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

1.780.000

Camera Nichietsu NC-76/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322
NICHIETSU NC-76/I2M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-76/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

3.310.000

Camera Nichietsu NC-76/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-76/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-76/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

1.680.000

Camera Nichietsu NC-76/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300
NICHIETSU NC-76/I3M Chip Sony 291 + Hi3516

Camera Nichietsu NC-76/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

2.270.000

Camera Nichietsu NC-76A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130
NICHIETSU NC-76A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130

Camera Nichietsu NC-76A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

974.000

Camera Nichietsu NC-76A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-76A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera Nichietsu NC-76A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

1.350.000


Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 565 (15 Trang)

Camera NICHIETSU

Quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục Camera NICHIETSU bảo hành chính hãng.

Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera NICHIETSU, cho nên công ty cam kết sẽ là nơi bán Camera NICHIETSU giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.

Công ty có cửa hàng bán Camera NICHIETSU giá rẻ và hỗ trợ giao tận nơi tại Tp HCM, nhanh chóng.

Quý khách cần mua Camera NICHIETSU hoặc cần tư vấn xem Camera NICHIETSU nào chất lượng tốt vui lòng liên hệ phòng Kinh Doanh

Nếu cần lắp đặt Camera NICHIETSU chúng tôi có đội ngũ lắp đặt với chi phí thỏa thuận ( Xem Chính sách lắp đặt ).

Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera NICHIETSU vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng

Ngoài sản phẩm Camera NICHIETSU

Hiện tại công ty chưa ship COD nhưng vẫn hỗ trợ thanh toán chuyển khoảngiao hàng tại bến xe đi các tỉnh. : Đồng Tháp - Đồng Nai - Điện Biên - Đắk Nông - Đắk Lắk - Cao Bằng - Cà Mau - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Dương - Bình Định - Bến Tre - Bắc Ninh - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - An Giang - Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Cần Thơ - Phú Yên - Yên Bái - Vĩnh Phúc - Vĩnh Long - Tuyên Quang - Trà Vinh - Tiền Giang - Thừa Thiên Huế - Thanh Hóa - Thái Nguyên - Thái Bình - Tây Ninh - Sơn La - Sóc Trăng - Quảng Trị - Quảng Ninh - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Quảng Bình - Phú Thọ - Ninh Thuận - Ninh Bình - Nghệ An - Nam Định - Long An - Lào Cai - Lạng Sơn - Lâm Đồng- Lai Châu - Kon Tum - Kiên Giang - Khánh Hòa - Hưng Yên - Hòa Bình - Hậu Giang - Hải Dương - Hà Tĩnh - Hà Nam - Hà Giang - Gia Lai.


Liên hệ mua Camera NICHIETSU

Camera NICHIETSU | 028398 người xem | | Rating: 4.5
Tư vấn sản phẩm
Mr Bình
0987 982 782 chat zalo

Hỗ trợ kỹ thuật